Unicom

Data protection clause

Unicom Consulting Oy:n tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. Laadittu 1.6.2021

Unicom Consulting Oy
Riihitontuntie 7 C
02200 Espoo
Y-tunnus 0592430-9

Sakari Ranta
Puhelin: 040 500 6868
Sähköposti: sakari.ranta(at)unicom.fi

Unicom Consulting Oy:n asiakkuudenhallinnan tietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus on hoitaa asiakassuhteita Unicomin nykyisiin asiakkaisiin sekä ylläpitää suhteita mahdollisiin tuleviin asiakkaisiin. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakasyhteydenpitoon sekä mahdollisille asiakkaille viestimiseen.

Rekisteriin voidaan kerätä yritysten ja niiden edustajien henkilötietoja, kuten:
? Yrityksen nimi ja yhteystiedot
? Yrityksen edustajan etu- ja sukunimi
? Edustajan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
? Yhteydenpito yrityksen ja sen edustajien kanssa
? Yrityksen ja sen edustajien mielenkiinto Unicomin tuotteita ja palveluita kohtaan

Rekisterinpitäjä rekisteröi tiedot, jotka yrityksen edustaja itse ilmoittaa puhelinkeskustelussa, asiakaspalaverissa, sähköpostikirjeenvaihdossa tai Unicomin verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Rekisterinpitäjä ei luovuta yritysten edustajien henkilötietoja kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina rekisterissä. Rekisterin käyttö on rajoitettu ja jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteri on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä ulkopuolisilta tahoilta. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan avulla.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.
Rekisteröity voi tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja vaatia niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan tai poistamaan rekisterissä olevan virheellisen, vanhentuneen tai puutteellisen henkilötiedon kirjallisesti rekisterinpitäjältä.

en_GBEN