Unicom

Hyvinvointi

uniHealth® AKTIVOI HUOLEHTIMAAN HYVINVOINNISTA

Ennaltaehkäisyllä on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja toisaalta kustannuksiin, joita aiheutuu erilaisista hoidoista. uniHealth®-palvelu aktivoi ihmiset huomioimaan ravitsemuksen, unen, levon, liikunnan sekä sosiaalisten kontaktien merkityksen henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille.

MOBIILISOVELLUS TUKEMAAN VALINTOJA

uniHealth®-mobiilisovelluksen avulla käyttäjä voi seurata ravintotottumuksiaan ja saada ehdotuksia terveellisemmästä ruokakorista. Hänelle suositellaan lisäksi terveydentilaa parantavia pieniä tekoja.
Myös omahoito-ohjeet ja keskustelukanava terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on helposti saatavilla.

MOBIILISOVELLUS TUKEE VALINTOJA JA YHTEYDENPITOA

MOBIILISOVELLUS TUKEMAAN VALINTOJA

uniHealth®-mobiilisovelluksen avulla käyttäjä voi seurata ravintotottumuksiaan ja saada ehdotuksia terveellisemmästä ruokakorista. Hänelle suositellaan lisäksi terveydentilaa parantavia pieniä tekoja.
Myös omahoito-ohjeet ja keskustelukanava terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on helposti saatavilla.

MOBIILISOVELLUS TUKEE VALINTOJA JA YHTEYDENPITOA

KÄYTTÄJÄT
SITOUTETAAN
PALKINNOILLA

Käyttäjä voi itse määritellä, kuinka laajoihin muutoksiin on valmis. Hän voi myös asettaa esim. ravinnon koostumukseen, CO²-päästöihin ja kotimaisuuteen liittyviä kriteereitä. uniHealth® perustaa ehdotuksensa näihin toiveisiin ja vertaiskäyttäjien kokemuksiin.
Tavoitteiden saavuttamisesta käyttäjää palkitaan hyvinvoinnin edistämiseen liittyvillä tuotteilla ja palveluilla.

fiFI